Mottagning | 0223-170 80 | Fysioterapeut | 0223-170 84

Sekretesspolicy

Fullständig sekretess

​​​​​​​
FagerstaHälsan AB och dess medarbetare och underkonsulter upprätthåller fullständig sekretess med avseende på uppdragsgivarens verksamhet, organisation, rapporter och arbetsmaterial.

​​​​​​​I sitt samarbete med uppdragsgivaren får inte FagerstaHälsans personal eller konsulter vidareförmedla eller på annat sätt sprida information om uppdragsgivarens verksamhet eller organisation. Vi upprätthåller fullständig sekretess med avseende på journalhandlingar, dokumentation, anteckningar och muntlig kommunikation som rör anställda hos uppdragsgivaren.