Mottagning | 0223-170 80 | Fysioterapeut | 0223-170 84

Om oss

Bred kompetens med framåtanda och nytänkande

FagerstaHälsan har aktuell och bred kompetens inom verksamhetsområdet och utgår ifrån ett Människa-Teknik-Organisation (MTO) perspektiv. Vi är en sammanhållen resurs för medverkan i arbetsmiljöåtgärder, vid arbetsanpassning och yrkesinriktad rehabilite­ring. Verksamheten genomsyras av framåtanda och nytänkande.  
Pernilla Carlstén
vd
Marina Lundström
Företagsläkare
Camilla Wiik
Medicinsk sekreterare
Patricia Razpotnik
Fysioterapeut/Ergonom
Petra Karlsson
Företagssköterska
Agneta Hellblad
Sjuksköterska

Bosse Dahlström
Arbetsmiljöingenjör
Karin Björk
KBT-terapeut
Johan Bergstad
Leg psykolog