Mottagning | 0223-170 80 | Fysioterapeut | 0223-170 84

Chefsstöd

-Stöd och rådgivning i din yrkesroll

Chefer har en utsatt roll och kan behöva professionella insatser

FagerstaHälsan kan erbjuda handledning och stöd i din chefsroll. Kontakta oss för information om vad vi kan göra för dig.