Mottagning | 0223-170 80 | Fysioterapeut | 0223-170 84

FagerstaHälsan informerar

Semesterstängt

Vi har stängt vecka 29-32. I övrigt har vi öppet som vanligt. 
Vi önskar er en trevlig sommar!​​​​​​​

Vaccinera dig mot TBE

TBE är en allvarlig sjukdom som kan spridas via fästingar. Sjukdomen kan orsaka inflammation i hjärnan och ge symtom som huvudvärk, feber och muskelvärk. Att vaccinera sig mot TBE ger ett bra skydd.

När ska man börja ta vaccin mot TBE?
TBE vaccinet tas i flera doser för att kroppen ska bygga upp ett bra skydd mot sjukdomen. Därför är det bra att påbörja sin vaccination i god tid innan fästingsäsongen drar i gång.
Om du bor eller vistas mycket i riskområden bör du vaccinera dig mot TBE.

Välkommen att kontakta oss på FagerstaHälsan för att boka tid på 0223-170 80
Vi har telefontid måndag-fredag kl 08.00-09.00 samt måndag och torsdag kl 13.00-14.00
​​​​​​​

Arbetsmiljörisker vid graviditet

Vissa arbetsmiljöer är mer riskfyllda om man är gravid eller ammande. För att skydda graviditeten och det ammande barnet från negativ påverkan av mammans arbete finns föreskriften AFS 2007:5, Gravida och ammande arbetstagare.

När du som arbetsgivare får vetskap om en graviditet hos en anställd ska du undersöka om kvinnan utsätts för risker som kan innebära skadlig påverkan på fostret.
 1. Vilka faktorer förekommer i arbetsmiljön?
 2. Vad är känt om graviditetspåverkan av exponeringsfaktorer?
 3. Individfaktorer? Riskgraviditet? Tidigare missfall, missbildningar m m?
Om riskbedömningen visar att risk för skadlig påverkan föreligger ska arbetsgivaren vidta de åtgärder som behövs för att undanröja riskerna. Om det inte går ska man i möjligaste mån hitta andra arbetsuppgifter för kvinnan.

Vissa arbeten är förbjudna för gravida
 • Dykeriarbete och arbete under förhöjt tryck
 • Rök- och kemdykning
 • Gruvarbete under jord
 • Arbete med smittämnen (AFS 2018:4)
 • Blyarbete där bly eller blyföreningar kan tas upp i kroppen
 • Exponering för joniserande strålning
Andra arbeten kan innebära risk
 • Buller
 • Vibrationer
 • Temperatur och klimat
 • Arbetsställning och belastning
Kvinnan har ansvar för att informera arbetsgivaren om sin graviditet. Därefter har arbetsgivaren ansvar för att arbetet inte utgör en risk. Ta hjälp av oss på FagerstaHälsan vid riskbedömningen om du känner dig osäker.

Arbetsmiljöverket har en bra vägledning där du som arbetsgivare kan lära dig mer Graviditet och amning - Arbetsmiljöverket

Är ni intresserade av att veta mer kontakta oss på FagerstaHälsan:
Pernilla Carlstén, VD
Tel: 073-588 60 03
pernilla.carlsten@fagerstahalsan.se
info@fagerstahalsan.se
Vad skulle du önska att FagerstaHälsan skriver mer om?