Mottagning | 0223-170 80 | Fysioterapeut | 0223-170 84

FagerstaHälsan informerar

BAM-utbildning

Målgrupp: Chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud
Datum:        4/5, 11/5 och 22/5 2023
Tid:                Kl. 8-16
Plats:            Hyttbäcken, Fagersta
Utbildningsansvariga: 
Bo Dahlström, arbetsmiljöingenjör
Patricia Razpotnik, fysioterapeut och ergonom
Pernilla Carlstén, VD

Målet med utbildningen
 • Kunna samverka i arbetsmiljöfrågor.
 • Kunna undersöka och förebygga risker i arbetsmiljö.
 • Förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten.
 • Veta var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet.
Innehåll
 • Lagar och regler
 • Ansvar och roller
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS; 2001:1)
 • Risker och riskbedömning
 • Skyddsombudens roll
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö – OSA (AFS; 2015:4)
 • Ergonomi (AFS; 2012:2)
 • Hälsa
 • Alkohol och droger
 • Rehabilitering och anpassning (AFS; 2020:5)
Kursmaterial, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår i priset.
Efter avslutad utbildning tillhandahålls kursintyg.

Kontaktperson: Pernilla Carlstén
Sista anmälningsdatum 14 april 2023 till pernilla.carlsten@fagerstahalsan.se

När chef och arbetsmiljö- eller skydds­ombud går utbildningar tillsammans skapar ni en unik dialog och stärker samverkan i arbetsmiljö­arbetet. Det tjänar hela företaget på. Nu kan ni söka ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildning via AFA försäkring när ni går via godkänd utbildningsanordnare Stöd för arbetsmiljöutbildning | Afa Försäkring (afaforsakring.se)​​​​

TBE-vaccination

För att boka tid för TBE-vaccination är du välkommen att höra av dig på vår telefontid. 
Vardagar 08:00-09:00 och 13:00-14:00
Vad skulle du önska att FagerstaHälsan skriver mer om?