Mottagning | 0223-170 80 | Fysioterapeut | 0223-170 84

FagerstaHälsan informerar

Stängt 27-29 september

Den 27-29 september har FagerstaHälsan stängt på grund av strategidagar. ​​​​​

HLR-utbildning

Ta chansen att vara med på vår HLR-utbildning den 5/10 kl 13-14.45 på Hyttbäcken, Fagersta.
Varje dag drabbas omkring 20 personer av hjärtstopp i Sverige. Som medmänniska är det skönt att ha kunskaper som kan rädda liv. Att snabbt starta med hjärt-lungräddning ökar chansen för överlevnad och att kunna återgå till ett normalt liv. Varje deltagare ska efter utbildningen ha kunskaper för att kunna hjälpa fram tills ambulans kommer.
Vi går igenom hjärt-lungräddning (HLR), luftvägsstopp och hur man använder en hjärtstartare.

​​​​​​​Kontakta Pernilla Carlstén, tel 073-588 50 03 pernilla.carlsten@fagerstahalsan.se , för mer information.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd är ett bidrag som du som arbetsgivare kan få för att förebygga sjukfrånvaro och underlätta för medarbetarna att komma tillbaka efter sjukskrivning.

När du köper rehabiliteringstjänster från oss på FagerstaHälsan kan du få bidrag från Försäkringskassan som täcker hälften av era kostnader upp till ett visst belopp.

Ta hjälp att uppfylla ert rehabiliteringsansvar
Som arbetsgivare har ni ett arbetsmiljöansvar där ni ska förebygga ohälsa och olyckor på arbetsplatsen. Ni har även ett rehabiliteringsansvar som innebär att ni ska hjälpa en person med nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada, eller som blivit sjukskriven och behöver rehabilitering för att kunna återgå i arbete. 
Mycket löser ni själva, men ibland behöver ni ta hjälp av oss på FagerstaHälsan i förebyggande och/eller rehabiliterande insatser.

Hur funkar det?
Arbetsgivare som tar extern hjälp med att förebygga eller förkorta ohälsa och sjukfrånvaro kan få arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Detta bidrag ska underlätta för er som arbetsgivare att agera direkt när ni märker att någon medarbetare mår dåligt. Att agera tidigt kan medföra att man undviker sjukskrivning och lidande hos medarbetaren.
Bidraget söker ni via Försäkringskassan och för att kunna det behöver ni anlita en aktör som är godkänd av dem. Bidraget omfattar insatser riktade till individer (ej grupper) och täcker både psykiska och fysiska besvär.
Ni betalar, i detta fall, FagerstaHälsan när insatserna är genomförda och får tillbaka hälften av pengarna i efterskott från Försäkringskassan. Ni kan som mest få tillbaka 10 000 kronor per anställd och år. En arbetsgivare kan som mest få 200 000 kronor per år.

Ni kan få stöd vid till exempel:
 • upprepad korttidsfrånvaro hos en medarbetare
 • ohälsa eller signaler om ohälsa hos en medarbetare
 • om du behöver göra en plan för medarbetarens återgång i arbete
 • när medarbetarens arbetsförmåga är oklar i förhållande till arbetsuppgifter
 • om det finns risk för att det kan bli en sjukskrivning
 • om det finns risk för att det blir svårigheter för medarbetaren att återgå i arbete vid sjukfrånvaro.
Det här får ni inte bidrag för:
 • medicinsk eller annan behandling, exempelvis besök hos naprapat eller sjukgymnast
 • hälsofrämjande insatser, till exempel
  • friskvård
  • rökavvänjningskurs
  • gruppgymnastik
  • viktminskningsprogram
 • tjänster som till exempel
  • screeningverktyg för att identifiera ohälsa på företag generellt
  • organisationsutveckling
  • grupp- och medarbetarutveckling
  • ledarskapsutbildningar
  • chefscoachning
  • föreläsningar
  • coachande aktiviteter för grupper eller liknande.
Hur gör jag?
 1. Kontakta FagerstaHälsan
 2. FagerstaHälsan redovisar genomförda insatser
 3. Ansök om bidraget
Här kan ni läsa mer Försäkringskassan

TBE-vaccination

För att boka tid för TBE-vaccination är du välkommen att höra av dig på vår telefontid, 
vardagar kl 08:00-09:00.
Vad skulle du önska att FagerstaHälsan skriver mer om?