Mottagning | 0223-170 80 | Fysioterapeut | 0223-170 84

FagerstaHälsan

Vi tar hand om din viktigaste tillgång - Din personal

FagerstaHälsan är företagshälsovården som strävar efter att ligga i framkant

Det innebär att målet är att främja hälsa och att förebygga all arbetsrelaterad ohälsa. Vidare har vi ett proaktivt synsätt och arbetar för att förebygga och undanröja arbetsmiljö- och hälsorisker på arbetsplatsen. Våra arbetsområden innefattar individ-, grupp- och organisationsnivå.

Med rätt resurs och behandling undviker vi ohälsa och minskar sjukfrånvaron!

Vi ger dig möjlighet att  upptäcka ohälsa i ett tidigt skede, arbeta med förebyggande hälsovård och friskvård samt erbjuder snabb tillgång till rätt resurser och behandling.

Frisk personal bidrar till ett hälsosamt och växande företag.