FagerstaHälsan informerar

Vi har semesterstängt vecka 29-31. I övrigt har vi öppet som vanligt.

Trevlig sommar!

***************************************************************************************************

FagerstaHälsan erbjuder antikroppstest covid-19

FagerstaHälsan erbjuder antikroppstestning, analys och rådgivning, där syftet är att kartlägga genomgången covid-19-infektion.

FagerstaHälsan tar enbart prover på personer som är symtomfria, tidigast 14 dagar efter symtomfrihet.

Genomförande

  • Testet är ett blodprov som tas av sköterska genom ett stick i fingret. Testet tar bara någon minut att genomföra och svar fås inom 15 minuter.
  • Den provtagande sköterskan ger rådgivning kring testresultatet.
  • Testresultatet tolkas tillsammans med symtombild.

Testet är CE-märkt och utvärderat genom en svensk studie av en forskargrupp vid Uppsala universitet. Studien har visat 99,2 % specificitet för IgG-antikroppar vilket innebär att i 99 fall av 100 betyder ett positivt prov att man verkligen har haft sjukdomen.

Testet kostar 900 kr och betalning sker vid provtagningstillfället, endast kortbetalning.

Antalet tester är begränsade.

Provtagning bokas genom kontakt med företagssköterska på tfn 0223-170 80, telefontid kl 07.30-09.30 samt 10.00-12.00.

Viktigt
Detta test fokuserar på att kartlägga genomgången covid-19-infektion, syftet är inte att konstatera pågående covid-19-infektion.

***************************************************************************************************

CORONA

Om du uppvisar symtom på övre luftvägsinfektion såsom snuva, feber, halsont, hosta eller andnöd så undanbeder vi oss vänligen ditt besök. Du är alltid välkommen att kontakta oss via telefon.

Beslutet gäller tills vidare.