FagerstaHälsan informerar

CORONA

Om du uppvisar symtom på övre luftvägsinfektion såsom snuva, feber, halsont, hosta eller andnöd så undanbeder vi oss vänligen ditt besök. Du är alltid välkommen att kontakta oss via telefon.

Beslutet gäller tills vidare.

***************************************************************************************************